Tasarım » Adana Patent
Tasarım

ONLİNE MARKA TESCİL REHBERİ

Ortalama yılda 120 bin civarında başvuru yapılmaktadır. Bu başvuruların yaklaşık % 25’ i Re’sen yani önceden başvuru ve tescilli markalarla aynı veya ayniyet derecesinde benzer olması nedeniyle TPE tarafından reddedilmektedir. Yine takriben % 15’ i markalar bülteninde yayınlanan marka başvurularına üçüncü taraflarca yapılana itirazlar sonucu reddedilmektedir. Dahası her yıl binlerce tescilli marka iltibas ve benzerlik gerekçeleriyle birbirlerini dava etmektedirler. Bu başvuruların neredeyse tamamına yakını da Patent firmaları veya tek başına iş gören marka vekilleri tarafından yapılmaktadır.( Marka başvuru ve tescil istatistiklerini buradan inceleyebilirsiniz.)

Bu rakamlar şunu açıkça göstermektedir ki vekil firmalar başvuru yapmadan önce müvekkillerine markanın RED risklerini ya öngörecek yeterlilikte değiller veya RED riskini görmesine rağmen sonradan bu RED kararlarına yapacakları itirazlarda ilave hizmet ücretleri oluşacağından bile bile başvuru yapıldığını göstermektedir. Dahası bir çok başvuru sahibi marka başvurusu reddedildiğinden buna aracılık eden vekil firmaya gerekçelerini ve bu gerekçeleri neden öngörmediğini veya kendisiyle paylaşılmadığını sorgulamamaktadır.

Dolayısıyla hizmet alacağınız vekil firmadan yazılı olarak markanın tesciline engel risklerin olup olmadığını varsa risklerin nasıl bertaraf edileceğini, hatta tescil edildikten sonra dahi önceden benzer marka sahiplerince dava konusu olması halinde muhtemel sonuçları yazılı olarak almanız oldukça önemlidir.

Adana Patent olarak bugüne kadar “onay” verdiğimiz başvuruların tamamı itiraz ve hatta dava konusu olsa bile müvekkil lehine sonuçlanmıştır. Dolayısıyla Adana Patent olarak hizmet kalitesinin net, anlaşılır ve diğer firmalarından ayrıştırılması için hizmete göre ücretlendirme politikasını tercih etmektedir.

Marka başvuru maliyetleri değil, sonradan olası itiraz, dava vs. risklerin yaratacağı maddi ve manevi kayıplar ve markaya o güne kadar yaptığınız yatırımların heba olmaması için Adana Patent’ in garantili, ayırt edici hizmetlerinden yararlanın.Online Marka Tescil Başvurularında İLAVE HİZMET SATIN ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ. Yani ilave hizmet satın almadan da 149 TL bedelli marka başvuru Kampanyamızdan yararlanabilirsiniz.

Ancak aşağıda ayrıntıları yazılı “Hukuki Mütalaa”, “Yol Haritası” ve “Danışmanlık” modüllerinden yararlanmanız halinde markanızın geleceğini ve tescilini bir yerde garanti altına almanız, olası risklere karşı önceden tedbir alacak olmanız ve sonradan ortaya çıkabilecek olası zararlardan korunmak için ilgili hizmet modüllerinin ilave edilmesini ÖNERİYORUZ.

Öncelikle aşağıdaki ayrıntıları inceleyebilir ve/veya marka danışmanlarımızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Marka Tescil

Marka Tescil

Standart Marka Tescil Başvuru

Hizmet Ücreti: 149  TL

Kapsamı: Araştırma, Başvuru, Ücretsiz Ön yazı

Açıklama : Öncelikle marka araştırması yapılır. Önceden aynı sınıflarda,  aynı veya ayırt edilmeyecek derecede benzer markaların olmaması halinde aynı gün online başvurunuz yapılır ve mail yoluyla bilgilendirilirsiniz. Aynı veya benzer marka tescillerin olması halinde ise tarafınıza yeni bir marka seçilmesi ve tarafımıza bildirilmesi istenir.

Standart Başvurular için Ek hizmetler ZORUNLU DEĞİL ama sonradan olası risklerin yaratcağı büyük zararlardan korunmak için AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİ İLAVE ETMENİZİ ÖNERİYORUZ.

Hukuki Mütalaa : Başvuru yapılacak markalarla önceden başvuru veya tescilli olan markalar arasında re’sen veya itiraz üzerine RED riski taşıyan markaların ayrıntılı şekilde inceleyen marka sorgulama ve araştırmalarının hukuki mütalaa niteliğinde yazılı raporlanmasını kapsayan danışmanlık modülümüzdür. 

Bu modül kapsamında marka tescil sürecinde ve sonrasında sorun yapabilecek tüm önceden tescilli markalar ve yasal engeller açık ve net görebilecek ve bunları aşmak için de daha az maliyetlerle çözüm üretebilirsiniz. Ayrıca risk alınsa bile alabileceğiniz risk ve maliyetleri önceden görüleceğinden hayal kırıklığı veya tahmin edilmeyen zararlardan da korunmuş olursunuz.

Marka Tescil Yol Haritası: Marka sorgulama Hukuki Mütalaa hizmeti kapsamında tespit edilmiş benzer, karışıklık ve iltibas yaratma tehlikesi olan önceden tescilli markaların,  Re’sen RED gerekçesi olup olmayacağı, bir şekilde RED edilse dahi YİDK nezdinde yapılacak itirazlarla redden  dönülmesini sağlayacak hukuki argümanların olup olmadığı, Marka yayın kararına tespit edilmiş marka sahiplerince itiraz edilmesi halinde bu itirazları bertaraf edebilecek hukuki argümanların olup olmadığı, , yine bir şekilde itiraz edilmediğinden kesinleşen tescilden sonra tespit edilen marka sahiplerince  DAVA konusu yapılması halinde markanın hükümsüzlük risklerini ayrıntılı inceleyen ve tüm bu soru ve sorunların MUHTEMEL SONUÇLARINI içeren danışmanlık modülümüzdür.

İlgili danışmanlık modülümüzün ayrıntılarını bu sayfada inceleyebilirsiniz.

Marka Tescil Danışmanlık Modülümüz: Marka tescil yol haritası hizmeti kapsamında raporlanan muhtemel sonuçlara göre ortaya çıkan risklere çözümler üreten danışmanlık modülümüzdür.

Bu Danışmanlık modülümüzle tescil sürecinde ve sonrası olası tüm sorunlar minimize edildiği gibi markalaşmanıza katkı sunacak yaratıcı çözümler de üretilmektedir.

Ayrıca standart başvuruya ilave danışmanlık modüllerimiz satın alındığında bir şekilde markanın tescil edilmemesi halinde alınan tüm hizmet ücretleri İADE edilir.

Adana Patent 10 yıldır “söz senettir”  sloganını kullanmaktadır. Geçmişte tüm ticaret ve taahhütler sözleşme, senet vs olmadan sadece karşılıklı söz verme üzerine inşaa edilmiştir. Biz de 10 yıldır müvekkillerimize verdiğimizi tüm sözleri gururla yerine getirdik. Menfi müsbet tüm öngörülerimizde 100% isabet sağladık. Onun içindir ki  REFERANSLARIMIZ en büyük kazancımız olmuştur.

Sizleri de mutlu müşterilerimiz arasında görmeyi çok istiyoruz. 

Marka Tescil süreç ve sonrası yaşanan sorunlara ilişkin makalelerimizi  BURADAN incelemenizi öneriyoruz.

 

 

Hukuki Mütalaa

Hukuki Mütalaa

Marka Sorgulama Hukuki Mütalaa Raporu

Hizmet Ücreti: 100 TL  (TESCİL GARANTİSİ) (Bir şekilde tescil gerçekleşmediğinde tüm hizmet ücretleri İADE edilir.)

Kapsamı: Başvuru yapılacak markalarla önceden başvuru veya tescilli olan markalar arasında re’sen veya itiraz üzerine RED riski taşıyan markaların ayrıntılı şekilde inceleyen marka sorgulama ve araştırmalarının hukuki mütalaa niteliğinde yazılı raporlanmasını kapsayan danışmanlık modülümüzdür.

Açıklama : Her yıl yapılan marka başvurularının % 25’ i TPE tarafından re’sen, takriben % 15 civarında başvurunu ise markalar bülten yayınına üçüncü taraflarca yapılan itirazlar sonucu reddedilmektedir. Dahası bu süre içinde markaya yapılan yatırımlar heba olduğu gibi ciddi prestij kayıpları da yaşanmaktadır.

Marka sorgulama hukuki mütalaa raporunda;  Başvuru yapılacak marka ile önceden başvuru ve tescilli olan markalar arasında anlamsal, görsel, fonetik, kavramsal benzerlikler, karıştırma ve iltibas riski taşıyan ve hatta çağrıştırma tehlikesi olan markalar, re’ sen ve/veya itiraz  ve/veya dava konusu olması halinde RED tehlikesi oluşturabilecek tüm markalar ayrıntılı inceleme ve değerlendirme sonucunda tespit edilerek tarafınıza raporlanır. Bu rapor sadece tescil sürecinde değil,  tescil sonrası da sorun yaratabilecek markaları net bir şekilde görmenizi sağlayacağından marka stratejilerinizi geliştirmenize ayna tutacaktır.

Adana Patent olarak bu güne kadar muhtemel sonuçları öngören tüm raporlamalarımızda % 100 isabet sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Mesleki bilgi ve birikimden yoksun, asıl işlerinin yanına ilave edilerek marka tescil başvurusunun sadece form doldurmak olarak gören şahıs ve firmalar tarafından yapılan marka başvuruların yarattığı sorunlar,  öngörülmeyen muhtemel sonuçlar ve/veya sonradan ortaya çıkacak sorunların bilinmesini rağmen yaratacağı yeni hizmet ücretler nedeniyle başvuru yapılmış ancak reddedilmiş binlerce marka nedeniyle müvekkiller  ve ülke ekonomisi oldukça zarar görmektedir.

Son zamanlarda sıklıkla yukarıda sıraladığımız sorunlar nedeniyle yatırım yapılmış, terkin edilmesi oldukça güç ama REDDEDİLMİŞ  marka başvuruların RED kararlarına, referanslarımız yoluyla tarafımıza ulaşarak  TPE nezdinde itirazını isteyen taleplerin % 95’ i maalesef RED gerekçelerini ortadan kaldıracak hukuki argümanların olmaması nedeniyle olumlu yanıtlanmamıştır. İtirazların sonuçlanma süresi de uzun olduğundan sadece beklenti üzerine ilgili markaya daha fazla boşu boşuna yatırım yapılmaması için telkinlerimiz sonucunda hemen hepsi yeni baştan marka çalışması yapmak zorunda kalmışlardır.

Marka başvuru maliyetleri değil markaya yapılacak yatırımlar çok daha külfetli ve geri dönüşün zor olması ve danışman firmalar arasındaki hizmet kalitesini karşılaştırma yapabilmek için birden fazla patent firmasından özellikle muhtemel sonuçları içeren marka sorgulama ve araştırma raporları almanızı mutlaka öneriyoruz.

Sonradan telafisi güç risklerle karşılaşmamak ve markanıza gönül rahatlığıyla yatırım yapmak için Adana Patent’ in ayrıcalıklı, tehlikeleri öngören hukuki mütalaa niteliğindeki marka sorgulama raporunu üstelik sadece 100 TL ‘ ye mutlaka standart başvuru hizmetine ilave etmenizi öneriyoruz.

Konuyu ayrıntılı incelediğimiz diğer yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

Marka Tescil Yol Haritası

Marka Tescil Yol Haritası

Hizmet Ücreti: 100 TL

Taahhütlerimiz: Tescil Garantisi (Bir şekilde marka başvurunuz reddedildiğine alınan tüm hizmet ücretleri iade edilir)

Kapsam: Marka sorgulama Hukuki Mütalaa hizmeti kapsamında tespit edilmiş benzer, karışıklık ve iltibas yaratma tehlikesi olan önceden tescilli markaların,  Re’sen RED gerekçesi olup olmayacağı, bir şekilde RED edilse dahi YİDK nezdinde yapılacak itirazlarla redden  dönülmesini sağlayacak hukuki argümanların olup olmadığı, Marka yayın kararına tespit edilmiş marka sahiplerince itiraz edilmesi halinde bu itirazları bertaraf edebilecek hukuki argümanların olup olmadığı, , yine bir şekilde itiraz edilmediğinden kesinleşen tescilden sonra tespit edilen marka sahiplerince  DAVA konusu yapılması halinde markanın hükümsüzlük risklerini ayrıntılı inceleyen ve tüm bu soru ve sorunların MUHTEMEL SONUÇLARINI içeren danışmanlık modülümüzdür.  (Tek başına satın alınamaz. Ancak hukuki mütalaa hizmetiyle birlikte satın alınmalıdır.)

Marka tescil başvuruları, herhangi bir itiraz olmaması halinde takriben 10-12 ay, itirazların olması halinde kimi durumlarda 18-36 ay, dava konusu olması halinde ise kimi durumlarda 5-7 yıla varan sürelerde sonuçlanmaktadır.  Ayrıca her yıl başvuru yapılan binlerce marka TPE tarafından re’sen ve/veya itiraz üzerine RED edilmektedir. Dahası her yıl bırakın yeni başvuruları önceden bir şekilde tescil edilmiş binlerce marka benzerlik, karıştırma, iltibas ve hatta çağrıştırma tehlikesi bile gerekçe gösterilerek birbirlerini dava konusu yaptıklarını gazetelerden öğreniyoruz.

Örneğin “Monica Bellucci” ismi tam 11 yıl önce tescillenmesine rağmen 7 yıl süren dava sonucunda ilgili marka iptal edilmiştir. Sadece şöhretli şahıslar değil benzer niteliklerde her yıl binlerce dava açılmaktadır. Dahası rekabetin oldukça sert olması nedeniyle işin ehli olmayan taraflarca yapılan başvurular nedeniyle  şu anda sorunlu görünmeyen ancak  tarafların birbirlerini  fark etmeleri veya çekişmeleri halinde dava konusu yapılabilecek binlerce marka sırada bekliyor.

Dolayısıyla sonuçları öngörülmeden yapılan başvuruların sorunlu olması halinde, yıllarca yatırım yaptığınız markanızın hükümsüz kalması sonucunda yapılan tüm yatırımların heba olacak, prestij kayıpları yaşayacak ve bu sorunlar için harcanan zaman, emek ve ücretlerin tamamı boşa harcanmış olacaktır. Bu sadece şahıs ve şirketleri zarara uğratmaz, ülke ekonomisini, gelir düzeyimizi, istihdam ve yatırımlarımızı da olumsuz etkilemektedir.

Yine kimi durumlarda markalar bilinirlik kazandıkça işletmenin toplam varlığından onlarca kat daha fazla değerlenebilmektedir.

Sonuç olarak marka başvurusu öncesi araştırma sorgulama işlemlerinde mutlaka muhtemel sonuçların tamamı konusuna hakim uzman marka vekil ve danışmanlar tarafından yapılmalıdır.

Adana Patent olarak gerek marka başvurularında, gerek bağımsız görüşümüze başvuran çekişmeli marka sahip ve vekillerine hazırladığımız hukuki mütalaa, yol haritası ve geliştirdiğimiz stratejilerin hemen hepsi müvekkil lehine sonuçlanmıştır.

Sizde sonradan telafisi güç maddi ve manevi kayıplar yaşamamak, sorunsuz ve güvenle yatırım yapabileceğiniz marka başvuru ve tescilleri için Adana Patent’ in oldukça düşük ücretler karşılığında sunduğu danışmanlık modüllerinden yararlanmanızı öneriyoruz.

Adana Patent hizmet kalitesi, ekip, bilgi, birikim, strateji geliştirme yetenekleri ve yaklaşımlar arasında farkı görmeniz için birden çok patent firmasından görüş almanızı,  hem size oldukça faydalı olacağı gibi, şirketimiz ve ekibimizin farklılıklarını ortaya çıkaracak olması nedeniyle önemle öneriyoruz.

Elbette ki herkes en iyi ürün veya hizmeti en makul fiyata satın almak ister. Ancak marka ve marka inşaa tmek, markalaşmak oldukça zaman, maliyet ve emek istemektedir. Yıllarca yatıırm yapılacak markanız sonradan öngörülmeyen sorunları yaratacağı telefisi güç zararlardan korunmak için güvenli yol arkadaşları seçimi oldukça önemlidir.

NOT:  Marka tescil başvuru yapan müvekkillerimize ilgili danışmanlık modülümüz İNDİRİM yapılarak 100 TL ile ücretlendirilmektedir. Marka başvuru hizmeti olmaksızın  da ilgili danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Proje bağlı olarak ücretler değişmekle birlikte İlgili danışmanlık modülümüzün hizmet ücreti minimum saatlik ücreti olan 250 TL' dir

 

Marka Tescil Danışmanlık Modülümüz

Marka Tescil Danışmanlık Modülümüz

Hizmet Ücreti: 100 TL

Kapsam: Marka tescil yol haritası hizmeti kapsamında raporlanan muhtemel sonuçlara göre ortaya çıkan risklere çözümler üreten danışmanlık modülümüzdür.

Bilindiği gibi marka tescil başvuru öncesi en önemli aşama marka isim seçimi ve ilgili marka isminin tescil ve hukuki kriterlere uygun olup olmadığıdır.

Marka örneğindeki tüm unsurların kullanım şekilleri oldukça önemlidir. Tüm marka çekişmelerinde marka örneklerinde kullanılan,  harf,  kelime,  logo ve diğer görsellerin kullanım durumuna göre inceleme yapılmakta,  bu kullanımının bıraktığı izlenim dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

Örneğin özel stilize edilmiş tek harfli markalar kural olarak ayırt edici olduğu kabul edilir. Ayırt edici gücü zayıf bir ibareye eklenmiş tek bir harf marka niteliği kazandırırken kimi zamanda ilgili ifadeye tanımlayıcı vasfını yüklediğinden reddedilmektedir.

Özellikle Mobil ifadesiyle özdeşleşen “M” harfi ve sıklıkla e-ticaret için kullanılan “E” harfleri diğer harflerin kazandırdığı ayırt edicilik kadar güçlü değildir. Örneğin “L-DERS” eğitim hizmetlerinde ayırt edici ve marka niteliğinde olmasına rağmen “M-DERS”, ifadeleri “M” harfinin “mobil” ifadesiyle anılması ve sıklıkla kullanılması nedeniyle “mobil ders” anlam ve algısı kazanması ve bu ifadenin bütünü itibariyle hizmetin niteliklerini bildirmesi nedeniyle marka işareti olarak kabul edilmez ve reddedilir.

Yine “L-Reklam” ayırt edici olarak kabul görürken  “e-reklam”  bütünü itibariyle tanımlayıcı niteliğinde olduğundan “reklam” hizmetleri bakımından reddedilir.

Yukarıdaki “m-ders” ve “e-reklam” ifadeleri içinde yapılacak farklı çalışmalar sonucu elbette ki ayırt edici nitelik kazandırılabilir.

İşte tüm bunlar marka tescil danışmanlık müdülümüz kapsamında yaptığımız iş, işlem,  görüş ve önerilerimizdir.

Yine sıklıkla uzun süredir marka olarak kullanılan ibarenin bir başkası adına önceden tescilli olması nedeniyle zorunlu veya isteyerek ilave ek yapılarak yeniden oluşturulan markalarda yaşanan sorunlara çözümler geliştirmekteyiz.

Bu tür markalarda oldukça önemli iki kriter mutlaka dikkate alınmalıdır. Birincisi elbette ilave edilen ek ile markaya ayırt edicilik kazandırılarak tescil ve hukuki kriterler kazandırılması, ikinci ise ilave ek nedeniyle marka gücünün zayıflamaması aksine daha güçlü bir algı yaratılması gerekir. Çünkü ilave ek nedeniyle bir başka markanın taklidi veya alt markası gibi algılandığınız sürece reklam bütçesi ne olursa olsun güçlü ve ayırt edici bir marka inşaa edilemez.

Yine marka isimleriyle birlikte logo ve sloganlarda sıklıkla kullanılmakla birlikte kimi durumlarda slogan ve/veya logonun markanın asli ve esaslı unsuru ibareden daha belirgin kullanılmakta ve/veya asli marka unsuruna ilave tali unsur gibi algılanması vs. sorunlar nedeniyle asıl marka gücünü azalttığı gibi sonraki benzer marka başvurularının hukuken engellenmesini de zorlaştırmaktadır.

Sonuç olarak yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere başlangıç aşamasında çok küçük ayrıntılar bile sonradan ciddi sorunlara yol açabileceği gibi istenilen hedeflere ulaşmada karşılaçağı zorluklar veya pişmanlıklar nedeniyle markaya yapılan yatırımlar heba olabilir.

Adana Patent marka başvuru danışmanlık modülümüz kapsamında bu ve benzer sorunlar başlangıç aşamasında çözülmesinin yanı sıra olumlu katkılar da yapmaktadır.

Sonradan yaşanacak sorunların şimdiden minimize edilmesi ve sunulan katkı hem başlangıç aşamasında hem de özellikle sonradan size kazandıracaklarını düşününce üstelik 100 TL gibi çok düşük bir ücretler marka danışmanlık modülümüzden yararlanmanızı öneriyoruz.

NOT: Marka tescil başvuru yapan müvekkillerimize ilgili danışmanlık modülümüz İNDİRİM yapılarak 100 TL ile ücretlendirilmektedir.  Marka başvuru yapmadan da ilgili danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz ancak her projenin kendine has özellikleri nedeniyle  her proje ayrı ayrı teklif usulüyle ücretlendirilmektedir. İlgili danışmanlık hizmetimizi saatlik hizmet ücreti 250 TL’ dir.

 

COM.TR Tescil

COM.TR Tescil

Standart Marka Başvuru Yapanlara Com.Tr Tescil Ücreti: 25 TL

Danışmanlık Modülleri de Satın Almış Başvuruları için Com.TR: HEDİYE

Kullanılacak alan adının mutlaka marka tescille korunması ve bu yolla üçüncü tarafların engellenmesi öte tarafta da bir başkasının markasıyla aynı benzer veya iltibas niteliğinde hiçbir alan adını kullanmamanızı öncelikle öneriyoruz.

Çünkü tescil yoluyla korunmayan alan adlarının uzantıları kullanılarak taklit edilebileceğiniz gibi markanızın sulanması ve itibarsızlaşmasına sebebiyet verecektir.

Yine bir başkasının markasına benzer veya iltibas niteliğinde alan adlarının kullanılması halinde yıllar sonra bile olsa alan adını terkin edilmesi halinde o güne kadar yapılan tüm reklam ve tanıtımlar ve arama motorlarında ciddi maliyetlerle elde edilen popüler kelime aramalarındaki üstünlüğünüz ortadan kalkacağından ciddi zararlarla karşılaşabilirsiniz.

Adana Patent olarak alan adları tahsis ve tescillerinde önemli testler uygulanır ve uzun vadeli lehe ve aleyhe oluşabilecek tüm olasılıklar bir arada değerlendirilerek danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bilindiği gibi com.tr alan adı (Domain) tahsis ve tescili için ya istenen alan adının barındıran ticaret odalarına kayıt edilmiş ticari unvana sahip olmak ve/veya Marka tescili veya başvurusu istenmektedir.  

Özellikle son yıllarda sosyal medyanın da çok fazla kullanılması nedeniyle şirketler tek bir marka altında alan adlarını kullanmak yerine üretim ve ticareti yapılan önemli ürünlerin her biri için ayrı ayrı ve marka tescil kriterlerine uygun olmaması nedeniyle tescille korunamayan özellikle ürün ve hizmetlerin niteliklerini barındıran (örneğin tekstil, kampanya, pazarlama, satış, yemek vb.)  alan adlarını sıklıkla kullanılmakta ve bu alan adları için doğal olarak ciddi bedeller ödenmektedir.

Yine özellikle arama motorlarının doğal aramalarında üst sıralarında çıkmak ve bu yolla daha çok müşteriye daha az maliyetler erişmek için alan adları çok değerli duruma gelmiştir. Dahası com.tr alan adları “tr” uzantısına sahip web sayfaları Türkiye doğal arama sonuçlarında diğerlerine göre daha çok ilk sayfalarda yer alması nedeniyle sıklıkla com.tr uzantısı ticari amaçlı çok fazla satın alınmaktadır.

Alan adları bu kadar değerli hale gelmesi ve istenen alan adlarının com vb. uzantılar ilk  gelen alır prensibiyle satılan uzantılarda istenilen alan adlarının bulunamaması ve TR uzantısının prestij ve arama sonuçlarındaki üstünlüğü nedeniyle özellikle marka başvuruları dayanak yapılarak çok fazla com.tr alan adı tahsis ve tescil edilmektedir.

Ancak son zamanlarda bilerek veya bilmeyerek com.tr tahsis tescillerinde kullanıcılar yanıltılmakta ve sonradan ortaya çıkabilecek büyük zararlara davetiye çıkarılmaktadır. Şöyle ki ;

Marka tescil başvurusuna dayanak yapılarak tescili sağlanan com.tr uzantılı alan adı marka başvurusu reddedilse dahi iki yıl kullanılması halinde hak sahibi olunduğu gibi yanlış bir algı yaratılarak kullanıcılara hem marka hem de alan adı üstelik kullanıcıların sonradan karşılaşabileceği zararlar paylaşılmadan satılmaya çalışılmaktadır. Üstelik yan iş olarak marka tescil işleri de yapan bir firmanın üstelik kendi sayfasında bunu yazması marka danışmanlık ve vekilliğinin ne acıdır ki ne duruma getirildiğini maalesef göstermektedir.

Dahası özellikle tanımlayıcı niteliklerde alan adları ilgili mal ve hizmetlerde marka başvurusu reddedileceğinden farklı mal ve hizmet grupları için başvuru yapılmakta yani yasaları arkadan dolanarak  ve bu başvuruya dayanak yapılarak ilgili alan adı tescil edilmektedir. Çünkü ilgili alan adının kullanılacağı mal ve hizmetlerde başvuru yapılması halinde marka başvurusu reddedilecektir. Üstelik ve maalesef bunu kimi meslektaşlarımız olan patent firmalarının da bu şekilde alan adlarını edindikleri kayıtlarda mevcuttur.

Evet com.tr alan adını dağıtan ODTÜ ilgili kuralları gereği ticari unvan ve/veya markaya dayanak yapılarak tahsis edilen alan adlarını üstelik marka başvuru emtia listesine bakılmaksızın tahsis etmekte, her ne kadar kuralları içerisinde dayanak yapılan marka başvurusunun reddedilmesi ve şikayet ve itiraz olması halinde ilgili alan adının da iptal edileceğini duyursa bile ki itiraz ve şikayet edilen alan adlarını iptal edildiği, ancak şikayete konu olmayan ancak dayanak yapılan marka başvuruları reddedilse dahi ilgili alan adlarının kullanımına rıza göstermektedir.

Ancak iki yıl ve üzeri dahi olsa bir başkasının markasına benzer ve/veya haksız rekabet yaratacak niteliklerde yasaları arkadan dolanarak yapılan tahsis ve tesciller dava konusu yapılması halinde ciddi sorunlar yaşanacaktır. Her ne kadar şu anda bu özelliklerdeki alan adları dava konusu yapılsa bile toplumun çok fazla haberdar olmaması nedeniyle pek bilinmemektedir. Ancak rekabetin bu kadar yoğun yaşandığı piyasalarda bunların yaşanmayacağını da kimse söyleyemez.

Yasaları arkadan dolanarak tabiri caizse kurnazlık yapılarak elde edilen mülkiyet haklarını hiçbir yasa korumaz. Dahası bir şekilde yıllar sonra bile olsa dava konusu olması halinde ilgili şirket ve marka kullanıcılar ve müşteriler nezdinde bütün itibarı zedeleneceği gibi hemen herkes de güvensizlik duygusunu da yaygın bir şekilde yaratacağından sektörde yer alması mümkün olmayacaktır.

Adana Patent 10 yıldır sadece yasalar ve mesleki kriterler değil evrensel etik değerlere de mutlaka bağlı kalarak müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Konuya ilişkin farklı yazılarımızı bundan sonra  BURADAN izleyebilirsiniz.

 

 

Marka Sorgulama Araştırma

Marka Sorgulama Araştırma

Marka sorgulama, Araştırma iş ve işlemleri araştırmanın raporlandığı güne kadar önceden başvuru yapılmış ve tescilli olan markalarla başvuru yapılan markalar arasında aynı veya benzerlik, karışıklık ve iltibas riski, hatta çağrıştırma tehlikesi göz önünde bulundurularak araştırma ve sorgulama yapılmaktadır.

Marka başvuruların re’sen ve/veya itiraz üzerine % 30-35’ i reddedildiği dikkate alındığında marka sorgulamaları çoğunlukla tıpkı alan adı gibi sorgulandığı açık ve net ortaya çıkmaktadır. Oysa markalarla arasındaki iltibas tehlikesi oldukça geniş bir persekfikte incelemesi gerekmektedir. Örneğin sıklıkla önceki markaya benzer marka tasarlayanların çoğunlukla görünüşte farklı ama kavramsal olarak benzer sözcükler seçmektedirler. Dahası marka sorgulamalarda çoğunlukla bu dikkate alınmaz ki itirazlarda ve davalarda çoğunlukla bu konu üzerinde durulmaktadır. Örneğin “shop”, “dükkan”, “mağaza”, shopping”, “butik”, “market”, “bakkal”  ibareleri kavramsal olarak benzer sözcüklerdir. Özellikle ayırt edici gücü zayıf aynı ibareye örnek verdiğimiz ekler ilave edilerek ayırt edici marka oluşturulduğu düşünülmektedir. Örneğin “marka shop” ibareli marka tescili varken üstelik aynı mal ve hizmet grupları için “marka market”, “marka butik” vb. şekillerde markasal kullanımlar, başvuru ve hatta binlerce aynı özelliklerde olan ancak itiraz edilmemesi veya bir şekilde tescil edilmiş binlerce marka bulunmaktadır.

Özellikle de ayırt edici gücü düşük sözcüklerle kullanılması halinde çoğunlukla yayın kararı çıkmakta ancak itirazlar birimi ve/veya YİDK nezdindeki itirazlarda ve/veya dava konusu olması halinde markaların kavramsal olarak benzer olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Tabii bu süreçler oldukça uzun sürdüğü içinde telafisi oldukça güç zararlar da oluşmaktadır.

Adana Patent olarak özellikle “Marka Sorgulama Hukuki Mütalaa” hizmeti alan müvekkillerimize oldukça geniş bir persfektikten sorgulama ve araştırma yapılmakta,  kanaat ve varılan sonuçlar gerekçeleri ile birlikte üstelik kabul görmüş yargı içtihatlarıyla birlikte müvekkillerimize raporlanmaktadır.

Sizlerde yıllar sonra bile olsa istenmediği halde bir başka benzer markayı kullanıyor hatta tescil etmiş bile olabilirsiniz ama bir gün konu hakkında yeterince bilgilendirilmediğiniz için ciddi risklerle karşılaşmamak için Adana Patent’ in ayrıcalıklı danışmanlık modüllerinden yararlanmanızı öneriyoruz.

Konuya ilişkin sürekli yeni makaleler yayınlayacağımız “marka makaleler” sayfamızı BURADAN takip etmenizi öneriyoruz.

Adana Patent’ in marka sorgulama için uyguladığı testler şunlardır;

* Marka tescili düşünülen marka isminin kullanılacak ürün ve hizmetler için uygun bir isim olup olmadığı,

* Seçilen marka isminin farklı dillerde de olsa markanın itibarını zedeleyecek argo niteliğinde anlamlarının olup olmadığı,

* Tescili düşünülen markada kullanılan logo ve ibarelerin kullanım şekilleri nedeniyle hem markalaşmada hem de tescil sürecinde önceden tescilli marka sahiplerince yapılacak itirazlarda RED riskini oluşturup oluşturmadığı,

* Tercih edilen marka isminin asli ve esaslı unsurunun ne olduğu, asli marka unsuruna ilave edilen eklerin gerek markalaşmanızda gerekse de tescil sürecinde herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığı,

*  Marka sorgulama araştırma yapılacak marka ismi ve logonun önceden başkaları adına başvuru ve tescilli markalarla aynı ve/veya benzer olup olmadığı,

* Tescili istenen marka isimlerin farklı anlamlarda olsa önceden tescilli ve başvuru yapılmış markalarla fonetik bir benzerliğin olup olmadığı,

* Marka sorgulama yapılacak marka isminin önceden tescilli markalarla benzer olmasa bile iltibas riskinin olup olmadığı, önceki tescilli markalarla çağrıştırma tehlikesinin olup olmadığı,

* Marka sorgulama istenen marka isminin başkaları adına önceden herhangi bir tescil olmasa dahi, tescilsiz ancak marka niteliğinde kullanılması nedeniyle öncelikli marka hakkına dayanak yapılarak hem  markalar bülten yayınına hem de sonradan olası hükümsüzlük davalarına konu olup olmayacağı ve böyle bir durumda risklerin ne olduğu ve ne yapılması gerektiği hususunda ayrıntılı inceleme ve değerlendirme,

* Marka sorgulama istenen marka ismine uygun alan adlarının (domain) olup olmadığı,

* Marka sorgulama istenen marka isminin aynı ve/veya benzerinin olması halinde hem markalaşmaya uygun hem de tescil kriterlerine uygun olacak şekilde yeniden revize edilmesi,

* Adana Patent olarak yapılan tüm araştırma ve inceleme sonucunda olası tüm riskleri bertaraf edecek hukuki altyapının hazırlanması, gerek tescil sürecinde gerekse tescil sonrası markasal kullanımlar dahil markanın yol haritası hazırlanarak hukuki mütalaa niteliğinde başvuru sahibine yazılı rapor sunulmakta ve müvekkilin yazılı onayı alındıktan sonra da marka tescil başvurusu yapılmaktadır.

ÖNEMLİ: Adana Patent hizmet teklifi isteyen tüm müvekkilerine  örnek marka sorguulama ve araştırma raporunu da göndererek danışmanlık modüllerin kapsamını ve yapılan iş ve işlem ayrıntıları paylaşmaktadır. Sizlerde Adana Patent' in farklı yaklaşımlarını, yaratacı çözümlerini ve yaptığı iş ve işlemlerin nasıl olduğunu görmek istiyorsanız mail yoluyla örnek çalışmayı isteyebilirsiniz. 

 

Marka Hukuki Danışmanlik

Marka Hukuki Danışmanlik

ADANA HUKUKİ DANIŞMANLIK

Adana Hukuki Danışmanlık hizmetleri kapsamında isteyen müvekkilerine dava öncesi veya süreç içinde ilgili dava ile ilgili hukuki mütalaa hizmetleri de vermektedir.

Öncelikle marka davaları başta olmak üzere temel uzmanlık alanımız olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ilgili dava ve uyuşmazlıklarda objektif ve tarafsız görüşümüze başvurmak isteyen hak sahiplerine, bireysel olarak iş gören Avukatlara ve Hukuk Ofislerine ilgili dava ve uyuşmazlıkla ilgili hukuki mütalaalar vermekteyiz.

Aynı zamanda müvekkillerimize de marka dava ve uyuşmazlıklarda hukuki ve cezai yollar, muhtemel sonuçları ve önerilen stratejileri içeren yazılı ve sözlü mütalaalar vermekte ve sonrasında konu hakkında ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık desteği sunmaya devam etmekteyiz.
 

ADANA MARKA TESCİL DANIŞMANLIĞI

Yeni marka oluşturma maliyetlerinden ziyade markaya yapılacak yatırımlar daha maliyetli olmakla birlikte marka ve markalaşma da önemli bir algı yönetimidir. Herkesçe benimsenen ve büyük bir heyecanla pazarda yer almaya başlayan marka önceden öngörülmemiş hukuki sorunların ortaya çıkması halinde sadece markayı değil, markayı yaratan, yöneten ve marka sahibi şahıs ve şirketleri telafisi güç maddi ve manevi zararlarla karşı karşıya bırakabilir.

Dolayısıyla ne kadar benimsenirse benimsensin ilgili marka isminin hukuki zeminlerde uygunluğunun,  işin uzmanı tarafından mutlaka araştırma yapılması ve varsa risklerin bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Adana marka tescil yönetim danışmanlığı kapsamında;  reklam ajanslarına, şirket ve şahıslara marka isimlendirme aşamalarında, ayırt edicilik, marka benzerliği,  karışıklık, iltibas ve  çağrıştırma vb. tehlikelerin olup olmadığı, hukuki korumanın sağlanacağı hem marka tescil sürecin de  hem de tescil sonrası üçüncü taraflarca marka benzerliği nedeniyle itiraz ve dava konusunun yapılıp yapılmayacağı ve  bu risklerin muhtemel sonuçlarını ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yapıldığı risk analiz raporu,  yine markanın bilinir olmasından sonra üçüncü taraflarca  benzer marka kullanım ve tescillerin mümkün olup olmadığı ve bu risklerin telafisi için ilgili mevzuatlara uygun hukuki altyapının hazırlanması ve muhtemel sonuçlarına içeren marka yol haritası hazırlamaktadır.
 

Sizde marka isimlendirme aşamalarında Adana Marka Tescil Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden yararlanarak markanızın gelecekte olası hukuki iş ve işlemlere tabi olması nedeniyle maddi ve manevi zararlardan koruyabileceğiniz gibi üçüncü tarafların markanızın benzerlerini kullanmasını baştan hem engeller hem de bu kullanımı engellemek için sonradan yapacağınız zaman ve paradan tasarruf etmiş olursunuz.  (marka tescilkriterleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.)
 

SPESİFİK DANIŞMANLIK

Spesifik Danışmanlık, örneğin sadece bilirkişi raporlarının incelenmesi ve mütalaa hazırlanması gibi Spesifik bir konu için de Hukuki danışmanlık modülümüzdür.

Adana Patent, tüm marka davalarına tümden hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz gibi,  sadece bilirkişi raporları, çekişmeye konu markaların dava konusu olmadan önce tarafsız görüşümüzün istenmesi veya marka tescil başvurusu yapmadan önce riskli markaların hukuki süreçleri ve muhtemel sonuçlarına ilişkin talepler gibi sadece spesifik bir alan için de hukuki danışmanlık hizmeti ve yazılı ve sözlü  mütalaa hizmeti de vermektedir.

Ayrıca önemli projelerin isimlendirme aşamalarında da araştırma, inceleme ve mütalaalarda hazılanmaktadır. Marka tescil ve sonrasındaki olasu kukuki süreçler uzun sürdüğünden önemli projelerin isimlendirme aşamaları dahil Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ilgilendiren konularda yol haritasının mutlaka hazırlanması gerekmektedir.

Öngörülmeyen risklerin sonradan ortaya çıkması nedeniyle katlanmak zorunda kalabileceğiniz maddi ve manevi kayıpları yaşamamk için Adana Patent' in danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanızı ve konuya ilişkin ayrıntıları ise marka danışmanlarımızdan edinebilirsiniz.

 

Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler

Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler

Marka Tescil Başvuru İçin İstenen Belgeler

1. Vekaletname (Tıklayınız.Noter Onayı gerektirmez.) 
2. Şirketler İçin İmza Sirküleri, Şahıslar İçin Kimlik Fotokopisi 
3. Marka Örneği (700x700 Piksel, JPEG formatında)

Açıklama: Logo, Kelime veya her ikisi birlikte de marka tescil başvuru yapılabilir. Adana Patent olarak marka örneğinin hem tescil sürecinde olası sorunların bertaraf edilmesi hem de tescil sonrası başkaları tarafından taklit edilmenizi maksimum düzeyde engelleyecek ve olası hukuki süreçlerde elinizi güçlendirecek şekilde yeniden düzenleme yapmanız konusunda yardım ve destek sunmaktadır.

Logosu olmayan marka tescil başvuruları KELİME markası olarak başvuru yapılmaktadır.

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Marka tescili için herhangi bir ticari faaliyetin olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Marka tescil başvuru sahipleri tek kişi ve/veya şirket olabileceği gibi birden fazla kişi ve/veya şirketler adına da başvuru yapılabilir.

Tescili yapılacak markanın ürün ve hizmet listesinin seçimi dikkatli yapılmalıdır. Marka tesciline kayıtlı emtia listesinden ürün ve/veya hizmetler çıkarılabilir ama ekleme yapılamaz.

Marka tescili için seçilen marka örneği üzerinde (Kelime, logo ve/veya her ikisi) marka tescili başvuru sonrası herhangi bir değişiklik yapılamaz. Örneğin logonuzu yenilemeniz halinde yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

 Marka tescil başvuru sahipleri tek kişi ve/veya şirket olabileceği gibi birden fazla kişi ve/veya şirketler adına da başvuru yapılabilir.

Tescili yapılacak markanın ürün ve hizmet listesinin seçimi dikkatli yapılmalıdır. Marka tesciline kayıtlı emtia listesinden ürün ve/veya hizmetler çıkarılabilir ama ekleme yapılamaz.

·Marka tescili için seçilen marka örneği üzerinde (Kelime, logo ve/veya her ikisi) marka tescili başvuru sonrası herhangi bir değişiklik yapılamaz. Örneğin logonuzu yenilemeniz halinde yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Marka Tescil Başvuru Süreci

Marka tescil başvuru tarihi itibariyle koruma altındadır. Marka tescil başvuru yapıldıktan sonra takriben 3-4 ay için marka yayın veya red kararı çıkmaktadır. Yayın  kararı verilen markalar  üç ay süesince markalar bültenin yayınlanarak üçün tarafların denetimine tabi tutulur. Bu üç aylık süre içinde herahngi bir itiraz olmazsa marka tescil başvurunuz kesinleşir. Marka tescil başvurusunun kesinleşmesine müteakip  Türk Patent Enstitüsü tarafından takriben bir ay içinde başvuru sahibine marka tescil belge ücretinin ödenmesi veya varsa başkaca noksanları içerren yazısı gönderilmektedir. İlgili marka tescil belge ücretinin ödendiğine dair dekont ve varsa diğer noksanlar iki ay içinde tamamlanarak Türk Patent Enstitüsüne teslim edildikten takriben  bir ay içinde de marka tescil belge aslı başvuru sahibine veya vekil firmaya gönderilir. Süresi içinde ilgili noksanların tamamlanmaması halinde tüm başvuru haklarınızı kaybedersiniz.

Sonuç olarak herhangi bir itiraz olmadığında marka tescil başvuru süreci ve süresi takriben 10-12 ay içinde süreç tamamlanmaktadır.

Marka tescil başvuru yayınına itirazlar olması halinde ise süreç ve süre takriben 7-8 ay uzamaktadır. Marka yayına itirazlar öncelikle Türk Patent Enstitüsü itirazlar birimi tarafından inceleme ve değerlendirme yapılarak ilgili itirazlar sonuçlanır. Tarafların ilgili itiraz sonucunundan tatmin olmaması veya ilgili mevzuatlara uygun olmadığı kanaati olması halinde bu kez YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdine karara itiraz edilir. YİDK itirazları takriben 4-6 ay içinde sonuçlanmaktadır. İlgili itiraz hakkında YİDK tarafından verilen kararlar kesinleşmiş kararlardır. Bu karara taraflar ancak yine en fazla iki ay için ilgili Fikri ve Sınai Mülkiyet Mahkemelerinde YİDK İptal davası açabilrler.

Marka yayına itirazların ilk itirazlar biriminde sonucuna yeniden YİDK nezdinde itiraz edilmemeis halinde süreç sadece 3-4 ay uzmakta, ancak itiraların YİDK' e taşınması ve hatta Mahkemelere konu olması halinde ise kimi durumlarda süre 3-4 yılı bulabilmektedir. 

Sonuç olarak marka tescil başvuru yapmadan önce mutlaka konusunda uzman ve deneyimli  vekil firmalardan yazılı ve ayrıntılı rapor almanız olası riskler  nedeniyle uğranabilecek maddi ve manevi zararlardan sizi koruyacaktır.

 

Süper Kampanyalar

Süper Kampanyalar

Adana Patent olarak elimizden geldiğince Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının yaygınlaşmasına çaba gösteriyoruz. Yine Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları üzerine konumlanmış paket projelerin hem yaygınlaşmasını hem de bu haklarını korunmasına destek olmak için elimizden geldiğince cazip KAMPNYALAR düzenliyoruz.
 

Adana Patent olarak bizlerde Marka Hakları temelinde bir kaç proje konumlandırmış durumdayız. Özellikle Şehirlerin öne çıkan markalarının da sizin markanızın tanıtımında rol oynayacak karşılıklı bir fayda ilişkisi düşünülerek Erkin Patent ar-ge departmanınca yaratılmış bu fikir sayesinde markanızın hem yerelliğini koruyacak hem de bilinir marka olma özelliğini kazanacak bu proje kapsamında ( proje kapsamındaki web tasarım ve patent firmalarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.) 32 adet şehir ve büyük ilçe isimleri barındıran (İzmir Patent, Adana Web Tasarım gibi) öncelikle marka tescilleri sağlanmış sonra da ilgili markaların web sayfaları çok kısa süre içinde yayınlanacaktır.

Buradaki temel amaç şehirleri ve şehirdeki markaların ortak oluşturacağı sinerjiyle daha düşük maliyet ve daha kısa sürede hem şehirleri hem de şehirdeki markaları tanınmış hale getirmektedir. 

İşte bu proje nedeniyle bir çok şehirimizdeki tescilsiz kullanılan ama marka niteliklerindeki markalarını ve yeniden konumlandırılacak markaların, markalaşmalarına inanılmaz derecede katkı sunacak Endüstriyel tasarımların, Patent ve Faydalı Modellerin tescilini sağlanmasına katkı sunmak için de hizmet ücretlerinden % 50 oranına yakın İNDİRİM yapılarak 2015 yılında ilgili KAMAPANYALARI uygulamaya başlamıştır.

Sizlerde Adana Patent' in kendisi için geliştirdiği (iştiraklerimizi tıklayarak inceleyebilirsiniz) projeleri de referans alarak paket proje geliştirme yeteneklerini, bugüne kadar yürütülen marka davalarındaki deneyimini, yol haritası hazırladığı ve sorunsuz ve çok düşük maliyetlerle tescillenen marka tescil referanslarından birisi olmak için sizleri de aramıza davet ediyoruz.

Başta yüksek sayda ziyaretçisi olan Adana Patent web sayfası olmak üzere şirketimize ait 70 (şimdilik) web sayfasında müvekkilerimizin bilgilerini refarnslarımızda yayınlıyoruz. Dolayıısyla yurtiçi ve yurtdışı şahıs ve firmaların size daha kolay ulaşmasına yani bir şekilde reklamınızı da ÜCRETSİZ yapıyoruz. 

Bu Fırsatlar Kaçmaz.... Kampanyalarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

 

Marka Tescil Belge Düz.

Marka Tescil Belge Düz.

Marka Tescil Belgesi Düzenlenmesi İçin İstenen Belgeler;

 1. Marka Tescil Belgesi Ücretinin Gösterir dekont ve/veya ödeme bilgileri
 2. Vekaletname (Tıklayınız)

Marka Tescil başvurusu noksansın yapılmış veya noksanları giderilmiş, süresi içinde itiraz yapılmamış ve/veya yapılan itiraz reddedilmiş ve süresi içinde tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belge dahil noksan evrakları Türk Patent Enstitüsü' ne teslim edilmiş bir başvuru, tescil edilerek Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Başvuru sahibine verilmek üzere, Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, Marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.

Markanın ayırt edici olmayan bir unsur içerdiğinin tespit edilmesi ve bu unsurun markada yer almasının marka koruması kapsamında şüpheye yol açabilecek olması halinde, Türk patent Enstitü, inhisari hak sağlamayan bu tür unsurları, başvurunun bültende yer alan yayımında ve tescil belgesi üzerinde açıkça belirtir. Bu şekilde yapılan yayın kararına karşı başvuru sahibi itiraz  edebilir.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Nezdindeki tüm işlemlerinin bitmesine müteakip marka tescil belgesi verilir. Marka tescil belge aslı sadece bir kez verilir. Sonradan istenen marka tescil belgelerinin tamamı marka tescil belge sureti olarak düzenlenir.

Marka Tescil belgesi üzerine tescil ve koruma sağlanan emtia listesi de yer almaktadır. Ayrıca marka tescil belgesi üzerinde marka örneği (logo) dahil hiç bir değişiklik isteği kabul edilmez. Marka tescil belge üzerindeki emtia listesine ilave herhangi bir mal ve hizmet grupları ilave edilemez ancak arzu edilmesi halinde kayıtlı emtiaların bir kısmı için iptal/feragat istenebilir.

Marka tescil belgesi on yılda bir yenileme ücretleri ödenmek koşuluyla yenilenebilir. Marka tescil başvuru tarihi itibariyle on yılın bitimine altı ay kala yenileme işlemleri yapılabilir. On yılın bitiminden sonraki altı ay içinde cezalı ücret ödemek koşuluyla marka tescil belgesi yenilenir. Bu sürelerin aşımı halinde marka hükümsüz kalır. Ancak marka tescil belgesi yenilenmese dahi sonraki iki yıl içinde ilgili markayı kullanmak koşuluyla üçüncü taraf marka tescil başvurularına itiraz edebilir.

Devir, intikal, unvan veya nev’i değişiklikleri, marka tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek marka sahibine gönderilebilmesi için tescil belgesi düzenleme ücreti ödenmesi gerekmektedir.

 

 

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı Marka Tescili

Marka Tescilinde ülkesllik ilkesi geçerlidir. Yani marka hangi ülkede tescil eidlmişse o ülkenin yasaları çerçevesinde ve  sadece o ülkede korunur. 

Markanızın başkaca da ülkeler için tescil ve koruması için her ülke için marka tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Ancak Türkiye' ninde bağlı olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde menşe ülke başvuru ve/veya marka tescili dayanak yapılarak tek bir merkezden birden çok ülke için marka tescil başvurusu yapılabilir. Madrid Protokülüne üye olmayan ülkeler için ise ayrı ayrı ve bağımsız başvuru yapılır.

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan yurtdışı marka tescil başvurularının tüm iş ve işlemleri tek bir merkezden yürütülmesi, Adres, Unvan, Nevi değişiklikleri vb. iş ve işlemlerin tek bir merkezden yapılması ve en önemlisi her ülke için ayrı ayrı bağımsız başvurulardan oldukça düşük resmi ve hizmet ücretlerinin olması nedneiyle sıklıkla tercih edilmektedir.

En öenmlisi ise tescil sürecinin 18 ay ile sınırlanmasıdır...Bu sürede herhangi bir itiraz ve RED kararı çıkmaması halinde başvurunun tescil edildiği kabul edilmektedir.

Yine Topluluk markası olarak adlandırdığımız tek bir merkezden tüm Avrupa Birliği ülkeleri için tek bir başvuru yapılabilir. Ancak topluluk ülkesi ülkelerinin her biri kendi mevzuatına göre inceleme yapmakla birlikte Avrupa Birliği ülkelerden herhangi biri tarafından başvurunun reddedilmesi halinde tüm ülkeler için redddedildiği kabul edilmektedir.

Adana Patent Madrid Protokolüne üye ülkerin tamamına başvuru işlemleri yaptığı gibi, Ortadoğu ülkeleri dahil diğer tüm ülkeler içinde konusunda uzman çözüm ortaklarıyla birlikte marka tescil başvuru hizmetini en uygun koşullarda vermektedir.

Ayrıntılar ve Teklifler için marka vekil danışmanlarımızdan yardım ve destek alabilirsiniz.

 

 

Marka Belgelendirme

Marka Belgelendirme

Tescili kesinleşmiş marka başvuruların belgelendirme işlemlerini buradan yapabilirsiniz.

Marka başvuruların kesinleşmesinden sonra tescil belgesinin düzenlenmesi için ilgili marka için Türk Patent Enstitüsüne marka Belge Düzenleme ücretinin ödenmesi ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Şirketimiz yaptığı başvurular ve/veya önceden bir başka vekil aracılığıyla başvuru yapmış olsanız dahi sadece belgelendirme işlemlerini için tarafımıza işlem yapma yetkisi verebilirsiniz. 

Marka tescil belgelendirme işlemleri tarafımızca yapılması halinde Marka tescil belgelendirme işlemleri aynı gün için online başvuru yapılmakta ve tarafınıza bilgi verilmnektedir. Marka tescil belge aslı geldiğinde ise adresinize kargo yoluyla gönderilmektedir.

Marka Belgelendime İşlemleri İçin İstenen Belgeler;

1. Marka Tescil Belgesi Ücretinin ödendiğini  Gösterir dekont ve/veya ödeme bilgileri 
(Buradan online başvuru ve ödeme yaptıysanız ayrıca bilgilendirme yapmanıza gerek yoktur.)

2. Vekaletname (Tıklayınız)

 

Marka Tescil Belge Sureti

Marka Tescil Belge Sureti

Marka Tescil Belge Suretini ionline başvuru ve ödeme yaparak çok kolay alabilirsiniz.

Online başvuru işelmelrini tamamladıktan sonra marka tescil başvuru/tescil numrası tarafımıza bildirildiğ anda işlemleriniz online yapılır ve kısa süre sonra da Türk Patent Enstitüsü' nün tarafımıza gönderdiği marka tescil belge sureti adresinize kargo ile gönderilir.

Marka Tescil belge ASLI sadece bir kez verilir. Ondan sonraki tüm marka tescil bege talepleri Türk Patent Enstitüsü tarafından SURET olarak düzenlenir.

İSTENEN BELGELER:

Vekaletname Tıklayınız (Noter onayı gerekmez)

Tasarım Kampanya

Tasarım Kampanya

Adana Patent' in TASARIMLA MARKALAŞMAK kampanyası kapsamında, şahıs ve firmaların yeni tasarımlarla farklılaşarak markalaşmasına destek olmak amacıyla hizmet ücretlerinde oldukça İNDİRİM yaparak düzenlediğimiz KAMPANYALAR  ve Detaylarına BURADAN inceleyebilirsiniz.

 

 

 

1.Tekli Tasarım: 404 TL+KDV

2. 5' li Tasarım (5 Ad.Renkli Görsel Yayın) : 926 TL+KDV

3. 10' lu Tasarım (5 Ad.Renkli Görsel Yayın) : 1578 TL+KDV

4. 20' li Tasarım (5 Ad.Renkli Görsel Yayın) :   2,883 TL+KDV

NOT: Ücretlere TPE tüm tasarım tescil başvuru, tescil belgesi ücreti ve hizmet ücretleri dahildir.

 

 

 

TPE Kararlarına İtiraz

TPE Kararlarına İtiraz

Türk Patent Enstitüsü re'sen ve/veya üçüncü taraflarca yapılan itirazla sonucunda verilen KISMİ ve/veya TÜMDEN RED kararlarına itiraz başvurularını buradan yapabilirsiniz.

Marka tescil başvuurları Adana Patent tarafından yapılmış başvurular için olası kısmi veya tümden reddler önceden belirlendiği için mutlaka önceden hukuki altyapısı hazırlanmış ve/veya muhtemel sonuçları ve yol haritası önceden müvekkile raporlanmıştır.

Adana Patent tarafından değil de bir başkası tarafından yapılmış marka tescil başvurularının kısmi ve tümden RED kararlarına itiraz işlemlerini de yürütmekteyiz.

Adana Patent olarak ilgili kısmi veya tümden RED gerekçelerini bertaraf eder bilgi, belge ve hukuki argümanlar var ise müvekkile itiraz önerilir. TPE' ne RED kararına itiraz etmeden önce muhtemel sonuçlar mutlaka müvekkile raorlanır.

Adana Patent  sadece ilgili itiraz hizmet ücretleri için her karar için itirazı önermez. Müvekkil lehine sonuçlanma ihtimali olan ve sonuçları önceden öngörülmüş kararlara itirazları önerir ve bu itirazlar oldukça deneyimli marka vekili Avukatlarımızca hazırlanır.

TPE' re'sen RED kararlarına ve/veya yapılmış bir başvuruya üçüncü taraflarca yapılan itirazlar sonucnda verilmiş kısmi veya tümden RED kararlarına YİDK nezdinde yapılacak itirazlar da mutlaka RED gerekçelerini gerçek anlamda ortadan kaldıracak hukuki argumanlar, Yargıtay içtihatları, YİDK emsal kararları, TRİPS kararları dahil uluslararası kabul görmüş tüm içtihatlar taranarak redden geri dönüş olanakları titizlikle aranır. Bunun sonucunda gerçek anlamda lehe oluşacak bir karar öngörülmüşse itiraz önerilir. 

Dahası yeteri derecede belge ve hukuki argümanlara rağmen olası YİDK RED kararının iptali için Fikri ve Sınai Mülkiyet Mahkemelerinde açılması olası YİDK İPTAL davasının da altyapısı hazırlanmak durumundadır.

Örneğin bir müvekkil adına hem itirazlar birimi hem de YİDK nezdinde yaptığımız itirazlarad öne sürdüğümüz dört hukuki gerekçelerimizin reddedilmesi üzerine Ankara Fikri ve Sınai Mülkiyet Mahkemeleri' nde açtığımız YİDK iptal davasında mahkeme dört gerekçemizin tamamını haklı bularak ilgili YİDK kararını iptal etmiştir.

İtiralar ve dava süreçleri kimi durumlarda 3-5 yıl gibi uzun  sürelerde sonuçlandığı düşünüldüğünde yanlış ve sonuçları öngörülmemeiş ve nihai olarak da müvekkil adına lehe sonuç alınmamışsa telafisi oldukça güç zararlar oluşabilir.

Bu zarralardan ve markaya yaptığınız yatırımların heba olmaması için Adana Patent' in deneyimli marka vekileriyle itirazlar öncesi görüş almanızı öneriyoruz.

Muhtemel sonuçları gerekçeleriyle birlikte net olarak öngörmek ve bunu olduğu gibi müvekkile paylaşmak yetenek, bilgi, birikim ve deneyim gerektirir. ihtimalleri sıralamak ve çeşitli bahaneler üretmek ise işin ehli olmadığını gösterir.

İtirazlar kim yaparsa yapsın muhtemel sonuçlarını mutlaka  yazılı olarak vekillerinizden almanızı öneriyoruz.Dahası sadece başvuru yapan vekil firmadan değil diğer bir vekil firmadan da görüş alararak karar vermek daha yararlı olacaktır.

 

Marka Yayına İtiraz

Marka Yayına İtiraz

Markalarınıza benzer ve/veya iltibas yaratma tehlikesi olan üçüncü taraf başvurularına İTİRAZ işlemelerini buradan online olarak yapabilirsiniz.

Bir dava için verilen ilk dilekçe nasıl davanın kazanılması ve/veya kaybedilmesine önemli derecede etki ediyorsa, üçüncü taraf başvuruların markalar bülten yayınına yapılan ilk itiraz dilekçesi de o denli etkili ve oldukça önemlidir. 

Çünkü ilk itiraz dilekçenize konu ettiğiniz tüm belgeler, gerekçeler ve hukuki argümanlara göre inceleme ve değerlendirme yapılmasının yanı sıra sonradan olası YİDK itirazları ve en önemlisi dava konusu olması halinde yine ilk itiraz dilekçeniz göz önünde bulundurulur.

Örneğin; İlk markalar bülten yayınına aslında haklılığınızı net ortaya koyan bir gerekçe veya hukuki argümanı dilekçenize konu etmediğinizi ancak iş dava konusu yapıldığı zaman dava dilekçenize konu yaptığınızı varsaydığımızda mahkeme bu haklı gerekçelerinizi inceleme dışı bırakabilir. Çünkü; YİDK sizin o günkü iddia ve gerekçelerinize göre karar vermiş ve bu karar yasalara uygunsuz ise ancak o zaman mahkeme YİDK kararını iptal edebilir.

Dolayısıyla markalar bültenin yayınlanan üçüncü taraf başvurularına yapılan itirazları dava niteliğinde önemsemek ve ona göre iddia, belge ve hukuki argümanlarınızı sunmanız gerekmektedir.

Dahası yayına itirazın muhtemel sonuçlarını önceden öngörmeniz de gerekmektedir. Adana Patent olarak tüm itirazlar öncesi muhtemel sonuçları ayrıntılı şekilde raporlamasının yanı sıra sonradan ortaya çıkabilecek aleyhe olası riskleri bertaraf edecek yasal altyapı da hazırlamaktadır.

Tüm marka itiraz ve davalarda tıpkı satranç gibi, sonraki tüm aksiyonlarınızı ve karşı tarafın muhtemel tüm hamleleri ön görmeniz gerekmektedir.

Adana Patent olarak marka takibi yaptığımız tüm müvekkillerimize marka benzerliği nedeniyle yapılacak itirazların lehe olması halinde itiraz önerilmektedir.Lehe sonuç doğurmayacak sadece hizmet ücreti yaratmak için itirazlar önermez.

Sizlerde Adana Patent' in çalışma şeklini, muhtemel sonuç raporunun nasıl hazırlanığnı görmek ve incelemek için iletişim adreslerimizden irtibat kurabilirsiniz.

Adana Patent’ in yayına ve karara itirazlardaki deneyim ve uzmanlığından yararlanmak ve itiraz öncesi, itiraz edilecek marka dosyası için muhtemel sonuçları hakkında ayrıntılI bilgileri marka danışmanlarımızdan alabilirsiniz.

İtirazlara Karşı Görüş

İtirazlara Karşı Görüş

Marka tescil başvurularınıza üçüncü taraflarca yapılan itirazlara karşı görüş hizmetini buradan satın alabilirsiniz.

Son zamanlarda benzerlik olsun veya olmasın sıklıkla başvuru yayın kararlarına itiraz edilmektedir. Elbette ki yapılan üçüncü taraf itirazlara karşı görüş yapmasınız bile yine ilgili yasal mevzuata göre inceleme yapılmaktadır.

Ancak benzerlik olsun olmasın sadece bir algı yaratma üzerine yapılan kurgular nedeniyle kimi durumlarda yasal bir gerekçe olmasa bile başvurular kısmen ve/veya tümden reddedilmektedir.

Özellikle son zamanlarda çok fazla sayıda başvuru ve itirazların olması, TPE’ nin kısa zaman içinde ilgili itirazları çözmek istemesi vb. sorunlar nedeniyle sıklıkla hatalı kararlar çıkabilmektedir.

İtirazlar biriminin reddettiği başvuruya elbette YİDK nezdinde karara itiraz edilebilir ama bu hemen zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Dahası YİDK’ den sonuç alınmadığında bu kez de dava söz konusu olacağından çok daha uzun bir süre ve telafisi güç maddi ve manevi kayıplar yaşanabilir.

En önemlisi de sürenin uzaması nedeniyle o güne kadar yatırım yapılan markanın kullanımına da son vermek durumunda kalabilirsiniz.

Adana Patent özellikle başvuru yaptığı markaların yol haritası önceden müvekkile muhtemel sonuçları raporlandığından bir şekilde süre uzasa bile güvenle markaya yatırım yapmaya ve kullanmaya devam ederler.

Adana Patent olarak sadece TPE itirazlar birimi, YİDK kararlarını değil kabul edilmiş ulusal ve uluslararası içtihatları da göz önünde bulundurarak hukuki kriterleri daha çok önemser.

Sizlerde başvurunuza üçüncü taraflarca yapılan itirazların öncelikle muhtemel sonuçlarını yazılı rapor şeklinde alabilir gerekiyorsa da yetenekli ve deneyimli Avukat maka vekillerince hazırlanan karşı görüş hizmetlerini satın alabilirsiniz.

 

 

YİDK İtiraz

YİDK İtiraz

YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdinde yapılacak TPE kararlarına itiraz hizmetlerini online satın alabilirsiniz.

Marka tescil başvurularının re’sen kısmen ve/veya tümden RED kararlarına veya başvuru yayın kararına üçüncü taraflarca yapılan itirazlar sonucunda başvurunuzun kısmen ve/veya tümden RED kararların YİDK nezdinde itiraz edilmektedir.

YİDK kararları nihai kararlardır. YİDK Kararlarının aleyhe olması halinde iki ay içinde ancak Fikri ve Sınai Mülkiyet Mahkemelerinde YİDK iptal davası açabilirsiniz.

YİDK itirazları, öncelikle RED gerekçelerini ortadan kaldıracak güçlü bilgi, belge ve hukuki argümanlar ve bunları destekler içtihatların olması gerekir. Dahası ve önemlisi bunları net, açık ve anlaşılır bir şekilde açıklayan yetenekli ve deneyimli marka vekilleri olması elzemdir. Aksi takdirde haklı gerekçeleriniz olsa bile bunları net anlaşılır bir şekilde sunamadığınız zaman itirazlarınız reddedilir.

Adana Patent tüm itirazlarda olduğu gibi YİDK itirazlar öncesi de müvekkillerine muhtemel sonuçları yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte raporlar. (Makale sayfamızda, YİDK nezdinde yaptığımız kimi itirazların elde dilen içtihat niteliğinde ki kararları da sizlerle paylaşacağız.)

YİDK itirazlarınıza sunduğunuz bilgi, belge ve gereçlerinize göre inceleme ve karar verildiğinden oldukça dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde haklılığınızı ispatlar yasal argümanlar olmasına rağmen, YİDK itiraz dilekçelerinize bunları konu etmezseniz sonradan olası YİDK iptal davasında mahkemelerde de bunları öne süremezsiniz. Çünkü YİDK sizin sunduğunuz belge ve gerekçelerinize göre karar verdiğinden, olası davalarda da YİDK’ in o günkü koşullarda verdiği kararların yasal şartlara uygunluğunu incelenir ve ona göre karar verilir.

Yine çoğunlukla YİDK itiraz dilekçelerinde herhangi bir yasal dayanağı olmayan soyut suçlamalar ve/veya önceden bir şekilde hatalı karar verilmiş itirazlar birimi ve YİDK kararları emsal gösterilir. Elbette ki kurum kararlarında birlik esastır ama önceden bir şekilde verilmiş hatalı bir kararı sürekli emsal olarak yeni hatalı kararlarda alınamaz. Nitekim Yargıtay bile önceden alınmış emsal niteliğinde kimi kararlarını değişen ulusal ve uluslararası yasal koşullar ve yaklaşımlar nedeniyle kimi durumlarda revize edebildiğine göre sadece YİDK’ in önceki kararlarını emsal göstererek itirazlardan sonuç alınması beklenmemelidir.

Dahası her dosya kendisine has özellikler taşır. Oysa sıklıkla ve maalesef önceden bir başka dosya ve marka için hazırlanmış dilekçeler kullanıldığından sonuç alınması gerekirken kaybedilen onlarca marka da bulunmaktadır.

Dolayısıyla YİDK nezdinde itiraz yapacaksanız marka vekil veya şirketin yaklaşımını, gerekçelerini, muhtemel sonuçlarını, sizden herhangi bir bilgi ve belge isteyeip istemediği dahil bir çok detayı bir arada değerlendirerek vekil şirketi tercih etmeniz gerekmektedir.

Adana Patent olarak bugüne kadar YİDK nezdinde yaptığımız ve muhtemel sonuçlarını önceden raporladığımız itirazlarda isabet oranımız % 90 civarındadır.

Bu ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak ve konu hakkında  ayrıntılı bilgiler için marka danışmanlarımızla görüşmenizi öneriyoruz.

 

 

Marka Davaları

Marka Davaları

Son yıllarda marka tecavüz ve hükümsüzlük davaları başta olmak üzere her yıl binlerce davalar açılmaktadır.
Marka tescil öncesi yol haritasının yapılmamış olması ve bir şekilde tescil edilmiş binlerce marka hükümsüz kalmakta markaya yapılan milyonlar heba olmaktadır.


Adana Patent olarak müvekkillerimize marka dava ve uyuşmazlıklarda hukuki ve cezai yollar, muhtemel sonuçları ve önerilen stratejileri içeren yazılı ve sözlü mütalaalar vermekte ve sonrasında konu hakkında ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık desteği sunmaya devam etmekteyiz.

Yine Adana Patent olarak öncelikle marka davaları başta olmak üzere temel uzmanlık alanımız olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ilgili dava ve uyuşmazlıklarda objektif ve tarafsız görüşümüze başvurmak isteyen hak sahiplerine, bireysel olarak iş gören Avukatlara ve Hukuk Ofislerine ilgili dava ve uyuşmazlıkla ilgili hukuki mütalaalar vermekteyiz.

Marka Takip Ve İzleme

Marka Takip Ve İzleme

Tek Marka Takip ve İzleme Hizmet Bedeli 99 TL+KDV

Her yıl marka tescil başvuru sayısının hızla artması ve ilgili iş ve işlemlerin hızlandırma isteği, giderek artan benzer marka başvuruların bir şekilde yayına çıkarılması nedeniyle her yıl birbirlerine benzer ve/veya iltibas oluşturan markalar yayınlanmakta ve takip/itiraz edilmediğinde de tescil edilmektedir.


Elbette ki bir şekilde tescil edilen benzer ve/veya iltibas yaratan markalar için hükümsüzlük davası açılabilir ve marka iptal edilebilir. Ancak davaların sonuçlanmasının uzun sürmesi ve maliyetleri sadece sizin karşılamanız nedeniyle ciddi zararlar oluşturacağı gibi marka imajına da zarar verecektir. 


Dahası ve önemlisi karşı yan tescilli bir hakkı kullandığından marka iptali kesinleşeceği güne kadar markayı kullanabileceği gibi herhangi bir ceza ve tazminatta ödemiyecektir.


Dolayısıyla benzer marka başvurularının TPE markalar bülten yayınında hem de çok düşük  maliyetlerle itiraz yoluyla engellenmesi yararınıza olacaktır. 


Bu benzer markaların itiraz edilmesi için de markanızın vekil firmalarca öncelikle  takip ve izlenmesi gerekir.
Adana Patent marka takip ve izleme hizmeti verdiği tüm müvekkillerine her ay kayıtlı marka/markalara benzer marka başvurularını, itirazın gerekli olup olmadığını, itiraz önerilmişse muhtemel sonuçları ve müvekkilin karşılayacağı maliyetlere karşı kazanımları dahil tüm ayrıntıları yazılı olarak raporlar.


Sadece hizmet ücreti üretmek için sonuç alıcı olmayacak itiraz önerilmez. Zaten tüm öneriler ve muhtemel sonuçları önceden yazılı olarak raporlanır.


Raporların nasıl hazırlandığını görmek ve diğer ayrıntılı bilgileri marka danışmanlarımızdan edinebilirsiniz.

 

Marka Yenileme

Marka Yenileme

Marka Yenileme Üşlemlerini buradan anında online yapabilirsiniz.Online işlemleri satın aldıktan sonra, siparişinizin son sayfasında yer alacak olan marka bilgilerini ve Notertastiği gerekmeyen vekaletnama mail/faks yoluyla tarafımıza gönderildikten sonra hemen gün içinde online yenileme işlemleri yapılır ve tarafınıza mail yoluyla bilgilendirme yapılır.

Online yelime başvurusundan takriben bir ay içinde Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilen marka yenileme belge aslı, adresine kargo yapılarak ilgili iş ve işlemler tamamlanmış olur.

İSTENEN BELGELER

1. Vekaletname (Tıklayınız.Noter Onayı gerektirmez.) 
2. Yenileme Yapılacak Marka Bilgileri (Başvuru/tescil sayısı, Marka İsmi, Marka Sahibi)

Marka Devir

Marka Devir

Artık Marka Devir İşlemlerinizi de ONLINE  buradan yapabilirsiniz. Ancak önceden tarafımızca hazırlanmış Marka Devir Sözleşme' sinin Noter aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

Online Marka Devir TPE harcı 515 TL' dir

Marka Devir Sözleşmesi tarafımıza ulaştıktan sonra da marka devir işlemleriniz aynı gün içinde tamamlanır.

ÖNEMLİ NOT 1 : Türk Patent Enstitüsü 2015 yılında ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) Başvuru ile Fiziki Evrak ile yapılan başvurular için farklı ücretler almaktadır. Buradaki amaç bütün işlemleri online sitem üzerinden gerçekleştirerek mümkün olduğunca iş ve işlemlerin daha hızlı tamamlanması hedeflenmektedir.

ÖNEMLİ NOT 2: Marka devirlerinin kısmi yapılması halinde, devir alan adına yeni bir tescil numarası atanmakta ve yeni bir marka tescil belgesi düzenlenmektedir. Dolayıısyla bu tür devirlerde devir ücretine ilave olarak marka tescil belge düzenleme ücreti ayrıca alınır.

 

İSTENEN BELGELER

1. Noter Onaylı Marka Devir Sözleşme ASLI 
2. Vekaletname (Tıklayınız.Noter Onayı gerektirmez.) 

 

 

Lisans İşlemleri

Lisans İşlemleri

Lisans Kayıt İşlemlerini buradan yapabilirsiniz.Online başvuru  ve ödeme yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeler e-postayla gönderilmelidir.

Lisans Kayıt İşlemleri İçin İstenen Belgeler:

 1. Vekaletname  (Tıklayınız)
 2. Lisans Sözleşmesi (Tarafımızca hazırlanır)

Unvan Değişikliği

Unvan Değişikliği

Unvan Değişikliği Kayıt İşlemlerini buradan yapabilirsiniz.Online başvuru  ve ödeme yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeler e-postayla gönderilmelidir.

Unvan Değişikliği İçin İstenen Belgeler :

 1. Vekaletname  (Tıklayınız)
 2. Unvan değişikliğini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı 
 3. Adres Bilgileri

 

Nevi Değişikliği

Nevi Değişikliği

Nev'i Değişikliği Kayıt İşlemlerini buradan yapabilirsiniz.Online başvuru  ve ödeme yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeler e-postayla gönderilmelidir.

Nev' i Değişikliği İçin İstenen Belgeler :

 1. Vekaletname  (Tıklayınız)
 2. Nev'i değişikliğini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı 
 3. Adres Bilgileri

Adres Değişikliği

Adres Değişikliği

Adres  Değişikliği Kayıt İşlemlerini buradan yapabilirsiniz.Online başvuru  ve ödeme yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeler e-postayla gönderilmelidir.

Adres Değişikliği İçin İstenen Belgeler :

 1. Vekaletname  (Tıklayınız)
 2. Yeni Adres Bilgileri 

Birleşme Kayıt İşlemleri

Birleşme Kayıt İşlemleri

Birleşme işlemleri işlemlerini ve ilgili ödemeleri buradan yapabilirsiniz.

Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun sicile kaydı ve ya yımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:


a) Vekaletname  (Tıklayınız)
b) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge,

Rüçhan Hakkı

Rüçhan Hakkı

Marka tescil başvurusu, Paris Sözleşmesine üye ülkelerden birinde yapılmış bir başvuruya veya resmi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, ilk başvurudan ve ya gösterimden doğan bir haktır. Bu hak ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde kullanılmalıdır.Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan hakkı sona erer.

Rüçhan hakkından yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişiler, başka ülkelerde marka tescil başvurusu yaptıklarını veya mal ve ya hizmetlerini resmi sergilerde gösterime sunduklarını süresi içerisinde belgelemeleri koşuluyla Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanırlar.

Rüçhan Hakkından Yararlanabilmek İçin Gerekli Belgeler: 

a) Vekaletname  (Tıklayınız
b) Yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

 

 

Veraset ve İntikal İşlemleri

Veraset ve İntikal İşlemleri

Veraset ve İntikal  işlem ve ödemelerini buradan yapabilirsiniz.

Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve ya yımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Vekaletname  (Tıklayınız)
b) Miras yolu ile intikal e konu marka tescil numarası ile marka adı
c) Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da noter tasdikli örneği,

Tekli Tasarım Başvuru

Tekli Tasarım Başvuru

 Tekli Tasarım Başvuru Hizmet Ücreti 404 TL+KDV


 1. Tek Renkli Görsel TPE Yayın Ücreti
 2. Tasarım Tescil Başvuru TPE Ücreti
 3. Tasarım Tescil Belge Ücreti
 4. Tasarım Tescil Araştırma Sorgulama
 5. Hukuki Mütalaa Hazırlama
 6. Danışmanlık Hizmeti

5' li Tasarım Başvuru

5' li Tasarım Başvuru

 Beşli Tasarım Başvuru Hizmet Ücreti : 926 TL+KDV


1. Beş Renkli Görsel TPE Yayın Ücreti
2. Tasarım Tescil Başvuru TPE Ücreti
3. Tasarım Tescil Belge Ücreti
4. Tasarım Tescil Araştırma Sorgulama
5. Hukuki Mütalaa Hazırlama
 6.Danışmanlık Hizmeti

10'lu Tasarım Başvuru

10'lu Tasarım Başvuru

 Onlu Tasarım Başvuru Hizmet Ücreti : 1578+KDV


1. On Renkli Görsel TPE Yayın Ücreti
 2. Tasarım Tescil Başvuru TPE Ücreti
 3. Tasarım Tescil Belge Ücreti
 4. Tasarım Tescil Araştırma Sorgulama
 5. Hukuki Mütalaa Hazırlama
 6. Danışmanlık Hizmeti

25' li Tasarım Başvuru

25' li Tasarım Başvuru

 Yirmi Beşli Tasarım Başvuru Hizmet Ücreti : 3536 TL+KDV

 1. Yirmi Renkli Görsel TPE Yayın Ücreti
 2. Tasarım Tescil Başvuru TPE Ücreti
 3. Tasarım Tescil Belge Ücreti
 4. Tasarım Tescil Araştırma Sorgulama
 5. Hukuki Mütalaa Hazırlama
 6. Danışmanlık Hizmeti

50' li Tasarım Başvuru

50' li Tasarım Başvuru

 50' li Tasarım Başvuru Hizmet Ücreti : 3536 TL+KDV

 1. 50 Adet Renkli Görsel TPE Yayın Ücreti
 2. Tasarım Tescil Başvuru TPE Ücreti
 3. Tasarım Tescil Belge Ücreti
 4. Tasarım Tescil Araştırma Sorgulama
 5. Hukuki Mütalaa Hazırlama
 6. Danışmanlık Hizmeti

Tekli Tasarim İtiraz İnc.

Tekli Tasarim İtiraz İnc.

Üçüncü taraf Endüstriyel Tasarım başvurularına itiraz işlmelerini ve/veya tasarım tescil başvurunuza yapılan itirazlara karşı görüş hizmetlerini buradan satın alabilirsiniz.

Tasarım tescil takip ve izleme hizmeti alan müşterilerimize her ay yayınlanan Endüstriyel tasarım Bülteninde yayına çıkmış benzer başvurular yazılı şekilde raporlanmakta ve gerektiğinde müvekkilinin de onayı alınarak itiraz edilmektedir.

Ayrıca tasarım tescil başvurularına üçüncü taraflarca yapılan  itirazlara karşı görüş hizmeti de verilmektedir. 

Tasarım tescilinde yenilik, bir yıl içinde kamuya sunulmamaış olması önemli kriterlerdir. Buna rağmen özellikle Çin dahil Yurtdışından alınan özgün olmayan bir çok tasarım tescil edilerek karşı taraflara baskı unsuru olarak kullanılabilmektedir.

Oysa gerçek anlamda özgün tasarımlar markalaşmanıza önemli derecede katkı yapar. Bir başkasına ait tasarım tescilli olsa bile hukuki bir yaptırım olmayacağından hem tescil için yapılan harcamalar hem de dava süreçlerindeki emk ve maliyetler boşa harcanmış olacaktır.

Tasarımlar tescilli olsa da, tescil tarihinden önceki bir yıl içinde kamuya sunulmuş olması ve/veya yurtdışı dahi olsa ilgili tasarımların başkalarına ait olduğu ispatlandığında tasarım tescilin hükümsüzlük şartları oluşmuş demektir.

Dolayısıyla Adana Patent olarak bir başkasına ait tasarımlara yatırım yapmak yerine özgün geliştireceğiniz tasarımlar çok daha önemli kazanımları olacaktır. Ayrıntılı bilgileri marka danışmanlarımızdan edinebilirsiniz.

Tasarım Devir

Tasarım Devir

Tasarım Devir İşlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. Ancak önceden tarafımızca hazırlanmış Endüstriyel Tasarım Devir Sözleşme' sinin Noter aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

Tasarım Devir İçin İstenen Belgeler:

a) Vekaletname  (Tıklayınız)

b) Noter Onaylı Devir Sözleşmesi (Sözleşme tarafımızca hazırlanmaktadır)

Tasarım Yenileme

Tasarım Yenileme

Endüstriyel Tasarım Yenileme Üşlemlerini buradan anında online yapabilirsiniz.Online işlemleri satın aldıktan sonra, siparişinizin son sayfasında yer alacak olan marka bilgilerini ve Noter tastiği gerekmeyen vekaletnama mail/faks yoluyla tarafımıza gönderildikten sonra hemen gün içinde online yenileme işlemleri yapılır ve tarafınıza mail yoluyla bilgilendirme yapılır.

Online yenlime başvurusundan takriben bir ay içinde Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilen Endüstriyel Tasarım yenileme belge aslı, adresine kargo yapılarak ilgili iş ve işlemler tamamlanmış olur.

İSTENEN BELGELER

1. Vekaletname (Tıklayınız.Noter Onayı gerektirmez.) 
2. Yenileme Yapılacak Endüstriyel Tasarım Bilgileri (Tescil Numrası, Tasarım İsmi, Başvuru Sahiibi)

Tasarım Tescil Belge Sureti

Tasarım Tescil Belge Sureti

Endüstriyel TasarımTescil Belge Suretini ionline başvuru ve ödeme yaparak çok kolay alabilirsiniz.

Online başvuru işelmelrini tamamladıktan sonra Endüstriyel Tasarım tescil tescil numrası tarafımıza bildirildiğ anda işlemleriniz online yapılır ve kısa süre sonra da Türk Patent Enstitüsü' nün tarafımıza gönderdiği Endüstriyel Tasarım tescil belge sureti adresinize kargo ile gönderilir.

İstenen Belgeler: 

Vekaletname Tıklayınız (Noter onayı gerekmez)

Tasarım Lisans

Tasarım Lisans

Lisans Kayıt İşlemlerini buradan yapabilirsiniz.Online başvuru  ve ödeme yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeler e-postayla gönderilmelidir.

Lisans Kayıt İşlemleri İçin İstenen Belgeler :

 1. Vekaletname  (Tıklayınız)
 2. Lisans Sözleşmesi (Tarafımızca hazırlanır)

Tasarım Rüçhan Hakkı Belgesi

Tasarım Rüçhan Hakkı Belgesi

Türkiye dışında bir ülkede tasarım tescili için usulune uygun bir olarak yaptıkları başvurulara ya da açılan sergilerdeki teşhire dayanarak başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde aynı tasarım için Türkiye' de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

Rüçhan Hakkından Yararlanabilmek İçin Gerekli Belgeler:

a) Vekaletname  (Tıklayınız)

b) Yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

 

Tasarım Nevi Değişikliği

Tasarım Nevi Değişikliği

Nev'i Değişikliği Kayıt İşlemlerini buradan yapabilirsiniz.Online başvuru  ve ödeme yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeler e-postayla gönderilmelidir.

Nev' i Değişikliği İçin İstenen Belgeler :

 1. Vekaletname  (Tıklayınız)
 2. Nev'i değişikliğini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı 
 3. Adres Bilgileri

Tasarım Unvan Değişikliği

Tasarım Unvan Değişikliği

Unvan Değişikliği Kayıt İşlemlerini buradan yapabilirsiniz.Online başvuru  ve ödeme yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeler e-postayla gönderilmelidir.

Unvan Değişikliği İçin İstenen Belgeler :

 1. Vekaletname  (Tıklayınız)
 2. Unvan değişikliğini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı 
 3. Adres Bilgileri

Tasarım Adres Değişikliği

Tasarım Adres Değişikliği

Adres  Değişikliği Kayıt İşlemlerini buradan yapabilirsiniz.Online başvuru  ve ödeme yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeler e-postayla gönderilmelidir.

Adres Değişikliği İçin İstenen Belgeler :

 1. Vekaletname  (Tıklayınız)
 2. Yeni Adres Bilgileri 

Birleşme İşlemleri

Birleşme İşlemleri

Birleşme işlemleri işlemlerini ve ilgili ödemeleri buradan yapabilirsiniz.

Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun sicile kaydı ve ya yımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:


a) Vekaletname  (Tıklayınız)
b) Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge,

Tas. Veraset ve İntikal İş.

Tas. Veraset ve İntikal İş.

Veraset ve İntikal  işlem ve ödemelerini buradan yapabilirsiniz.

Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve ya yımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Vekaletname  (Tıklayınız)
b) Miras yolu ile intikal e konu marka tescil numarası ile marka adı
c) Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da noter tasdikli örneği,

Tasarim Rehin ve Haciz Yayın

Tasarim Rehin ve Haciz Yayın

Tasarımlar  işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilir ve yayımlanır. Tasarım rehni, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Tasarımın rehni, devrine engel değildir.


Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Vekaletname  (Tıklayınız)
b) Rehne konu tasarım tescil numarası ile tasarım adının yer aldığı, rehin sözleşmesi veya rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tasdikli örnekleri, rehin sözleşmesi veya belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.